Fiskeoppsyn i Sandvikselva

Sandvikselva komiteen gjennomfører oppsyn av Sandvikselva. De har ID-kort og oppsynsvester når de har kontroll. Dreier det seg om grov miljøkriminalitet, så kan politiet kontaktes direkte.

Oppsynsmenn i Sandvikselva
LederFrank Thomassen45513028
 Arnt Bakken91318098
 Johan F. Küenholdt90148792
 Ronny Johansen90582437
 Roger Stensrud45274613
 Tom Johansen93088585
 Asle Martinsen95837401
 Bjørn Erik Fossmo92854723
 Rune Bjørnestøl91193946
 Morten Merkesdal95143460
Skroll til toppen