Fiskesoner i Numedalslågen

Vi er mange i Vestre Bærum Sportsfiskere som bruker fiskeforeningens retter i Numedalslågen. I mange år har dette vært et fast feriested for de aller ivrigste, og enda flere frekventerer fiskerettene i helgene. For egen del så har jeg funnet ut at dette er den optimale måten å kunne kombinere både egoferie og familieferie på. Dette var særlig aktuelt da barna var små, og selv om de nå er selvstendige, så må jeg bare innrømme at jeg er blitt glad i elva, og derfor kommer til å holde meg til den. Fordelen med det er jo at du gjennom årene blir godt kjent, og blir i stand til å utnytte potensialet den har, selv på nær sagt alle vannstander.

Kort fortalt så ligger våre retter i Lågen ca. 1 times kjøring fra Sandvika.

Retten består av tre sammenhengende
strekninger, og er litt i underkant av 3 km. Vi har alle typer elv, fra fossehøler til glatt saktestrømmende, nydelige riflete stryk, og partier med store steiner. På disse 3 kilometerne har vi altså omtrent alt som kan oppdrives i en lakseelv av fiskemuligheter. Sportsfiske med mark, sluk og flue er tillat, men vi ser at mer og mer dreier seg om fluefiske nå.
Gjeldende sesongs regler er alltid godt forklart og skrevet ned før sesongstart. I forbindelse med leie av en av rettene, så leier vi også et større areal hvor campingvogner og telt plasseres. Dette er på ingen måte noen offentlig campingplass, og derfor finnes det få fasiliteter. Vi har ikke strøm, vann eller innlagt toalett, derimot er det satt opp gode gammeldagse utedoer. Strøm har de fleste via batterier eller solcellepaneler, og dusjen renner jo rett utenfor. Dog uten mulighet for å justere temperatur …
For å drifte både foreningens fiskeretter og utearealer så har vi en egen komite. Dette er ildsjeler som jobber hardt for at alle skal få mest mulig ut av sitt opphold her nede. De organiserer dugnader, vognplasseringer, div. arrangementer osv. Kort sagt alt som har med driften å gjøre, foregår gjennom komiteen.

Går en lei av fisket en dag eller to, så er ikke veien lang til byer som har alt å tilby. Larvik, Sandefjord og Tønsberg ligger alle fra 30 – 60 minutter unna. Dette er byer som har et yrende sommerliv med masse koselige restauranter. Dette er tilbud jeg selv benytter meg mye av, særlig når familien er med.
I umiddelbar nærhet finnes også andre aktiviteter som er verdt å få med seg.
Klatreparken ved Kjærrafossen er et eksempel, med taubane over elva som et høydepunkt. Absolutt noe å få med seg, særlig hvis en har med barn.
Egentlig er det bare fantasien som setter grenser for hva en kan finne på utenom fiske.

Jeg skal på grunnlag av egne erfaringer forsøke å gå igjennom alle sonene våre fiskeretter er delt opp i.

NAUGSLÅGEN (HANNEVOLD)
Naugslågen er vår øverste rett, og min personlige favoritt. En fiskestrekning hvor en finner fiskbart vann på helt opptil nesten 300 m3. Det blir umulig å fastslå hvilken vannstand som er best her oppe, men personlig synes jeg 100 – 120 m3 er optimalt. (Se første bilde; Dette er øverst fra Maurberget og nedover Naugslågen)

SONE 1

Kalles også Maurberget. En virkelig bra fiskeplass med hotspoten fra telefonledningen og 50 meter nedover. Fiskbar på alle vannstander helt opp til nesten 300 m3.
På mye vann tar laksen veldig nære land. På lite vann må du ofte et stykke ut.
Dette er en ypperlig plass for alt fiske, og jeg har alltid store forventninger når jeg serverer en hurtigfiskende kobbertube her.

SONE 2

Kalles fluestryken eller «toeren». En trivelig plass med en flott gapahuk, hvor en bare kan slappe av mens man studerer elva. Stryket er en klassisk fluestrøm, og en kan oppleve et meget godt fiske her. Fiskbart helt opp til 200 m3, men det optimale er 120 m3 eller mindre. Vil påstå at den er bedre jo mindre vann det er.
Også alle typer redskap fungerer her, men igjen synes jeg at flue kommer skikkelig til sin rett i dette stryket. Laksen tar overalt her, avhengig av vannstand.

SONE 3

En sone som bare går under navnet «treeren». Lite fisket strekning. Vanskelig å gå her på vann over 100 m3. Blir ikke tatt mye fisk her uansett, selv om dette faktisk er den strekningen som etter mitt syn ligner mest på en Trøndelags-elv. Forholdsvis hurtig strøm, grunt enkelte plasser, mye stor stein, og enkelte markerte plasser «hvor det bare må stå laks!» Noen få klarer å knipe en laks eller to her, men det skjer ikke ofte. Da blir det også til at en sjelden fisker her, og det forklarer jo en del? Gjør en seg skikkelig kjent her, så kanskje man finner en skatt?
Alle typer redskap kan også brukes her.

SONE 4

Kalles «Teinestedet». Stod visstnok en teine kloss inntil land her i gamle dager.
Fiskbar med alle typer redskap, men den erfarne markfisker har et fortrinn her. Dyp høl med en «kranglete» overflatestrøm for fluefiskeren. Blir alltid tatt fisk her, men ikke i mengder. Ikke fiskbar over 150 m3 med flue. Mark og sluk klarer du fortsatt å få vippet ut. Liker personlig denne hølen best på under 80 m3. Da kan du bevege deg langs land rundt hele bukta, og med korte spey-kast kan du få deg en skikkelig opplevelse helt ned på brekket. Der står det alltid stor laks.

SONE 5 (kalt BORDET)

En ypperlig plass for alt fiske, og det er mulig å få vippet ut en mark eller sluk også her på opptil 200 m3. For fluefisket bør det være mindre enn 150 m3, men vesentlig mindre vann er det optimale. En spennende plass, og særlig sent skumringsfiske gir ofte gode resultater. Prøv en stor Sunray her i halvmørke og du kan få deg en overraskelse.
Ved denne plassen er det også satt opp en meget koselig benk, med flott utsikt nedover elva.

SONE 6

For mange år siden, da elva ikke var minstevannstandsregulert, så hendte det at elva gikk så liten at en kunne vade ut til en stor stein på denne plassen. En av våre gamle formenn hadde dette som en favorittplass, derav navnet «Formann-steinen».

SONE 7:

Kalles for «Apeberget». Kan fiskes med alle typer redskap på lav vannstand (ca. 60 m3)

SONE 8

Går under navnet «Tranga». Elva blir trangere og trangere, helt til den munner ut i en høl lenger ned i en kraftig smal strøm. Når laksen kommer opp denne strømmen så viser den seg, og det er fascinerende å sitte å se på dette skuespillet. Særlig i år med stor oppgang av fisk kan det være skikkelig liv her. Kan fiskes med sluk og mark helt opptil nesten 200 m3. Fluefisket er dessverre vanskelig her på så stort vann, og det optimale er under 60 m3. En må nesten vade her for å få utbytte av fluefisket, og personlig er dette en plass jeg sjelden fisker. Jeg hater å vade!
Mange sluk og markfiskere har denne plassen som en av favorittene.

VIERØD

Etter Naugslågen har vi en strekning som heter Vierød.
Dette er en rett for det tyngre mark, reke og slukfisket. Strekningen består av dype høler hvor tungt markfiske gir best resultat. Kun på den aller siste biten har vi en kort brekkstrekning hvor fluefisket igjen blir bra.

ØVREHØLEN

Starter med en smal rask innstrøm, og vannmassene kverner rundt i hølen. Fiskeplassen er fra et stort berg, og det er lett å komme til her. Kan fiskes uansett vannstand. Veldig vanskelig bunnforhold her på grunn av enorme mengder synketømmer som ligger på bunnen etter tiden som tømmerfløtings elv. Jeg fisker helst her på mye vann. Da går laksen veldig tett på land, og den er mulig å fiskes på med lett bly. På mindre vann må en ut i hølen, og da må tyngre bly brukes med de problemer det medfører. Ikke min favorittplass, men har opplevd bra fiske her med mark på mye vann.
Hølen huser alltid laks, og enkelte ganger på kvelden er det skikkelig liv her med masse hopp og sprett.

Vi har begrenset fiske her. Kan kun fiskes i ukedagene f.o.m. mandag t.o.m. fredag. Lørdag og søndag disponeres hølen av grunneier. Videre har vi begrenset plassen til kun 2 fiskere samtidig, med bytte på hver hele klokketime for rullering. Selvfølgelig kan en bare fortsette fisket hvis ingen kommer for å avløse deg.

MELLOMHØLEN

Her har vi kort og godt ikke noe fiske! Hølen disponeres i sin helhet av grunneier.

NEDREHØLEN

For å fiske her må vi vasse ut til et skjær, derav navnet ”Skjæret”
Den plassen på retten vår som gir mest fisk, og som oftest størst fisk. Stor høl hvor tungt mark og rekefiske er det beste. Enkelte klarer å lure en laks eller to på sluk også.
Går elva over 120 m3 er det ikke å anbefale å vasse over, da kan en fort bli våt.
Vi har båt her som kan brukes over da, men ingen amatører må prøve seg på roing her. Da er det bedre å alliere seg med en som behersker dette til fulle. Og ikke spør meg…!
Uansett, er det over 170 m3 her så har man ingenting utpå her å gjøre.
Også her er det tidsbegrenset fiske, med skifte på hver hele klokketime, for å la alle som vil slippe til. Maks 3 mann kan fiske i hølen samtidig, men en 4 mann kan også fiske fra nederste tuppen mot utløpsstrømmen av hølen på vår side. Sjelden dette blir gjort, men muligheten er der.
Er det 3 mann samtidig å fisker må man ta hensyn til hverandre. Dette er meget viktig for å unngå konflikter. Følg med på hvordan de andre fisker og innrett deg deretter.

SKVÆLPA

En gang i tiden en høl som gav fra seg like mye laks som ”Skjæret”. Hvorfor denne er blitt dårligere finner vi ingen god forklaring på. Fortsatt blir det tatt en og annen laks her, men ikke på langt nær som i glansdagene. Også en plass med begrenset ”mannskap” og skifte på hver halve klokketime. I praksis er ikke dette lenger noe å bry seg stort om, men ha i bakhodet at regelen finnes.
Jeg har fått mange lakser her i gamle dager, men har ingen referanser i nyere tid. Tungt fiske her også. Samme vannstand som Skjæret angående vading/roing.

Da er det en mer spennende plass på brekket av denne hølen. En markert strøm som gir mange fluelakser hvert år. For mange her nede er dette blitt favoritten. Dels fordi den ligger så nærme campen, og dels fordi den er lettfisket. En er imidlertid nødt til å vade her også, og på mye vann kan det bli ganske stridt. Derfor er ikke dette noen plass jeg trives; jeg hater som kjent å vade….

SONE 9

Sone 9 avslutter Vierødretten, bare kalt «nieren». En forholdsvis kort sone som dessverre ikke gir mye fisk. Jeg innrømmer ærlig at jeg hopper over denne. Er faktisk kanskje større sjanser her med sluk og mark enn flue. Allikevel er det selvsagt en plass som ikke bør være uprøvd, en vet jo aldri hva foregående vårflom har gjort med bunnen. Plutselig kan den ha gravd opp noen flotte standplasser som vi i alle fall ikke finner ut av hvis vi ikke prøver. Kan fiskes på vannstand opp mot 200 m3.

UTKLEVRETTEN

En spennende strekning som enkelte har spesialisert seg på. Roligere strøm og veldig mye mer åpent landskap. Litt mye ”flat elv” etter min smak, men mange liker den sånn. Lett vadbar, og her kan til og med jeg driste meg til å ha vann over knærne. Enkelte skumle plasser med leire, men bare en finner noe sand og steiner å gå på går det bra. Men vær forsiktig.

SONE 10

Øvre delen av Utklev-retten går under navnet ”Sauegjerdet” etter et gammelt, ja nettopp et sauegjerde som sto her i gamle dager og delte eiendommene Vierød og Utklev . Blir oftest kalt” tieren”. Har også hørt noen kalle den” furua”, da den starter ved furutreet skiltet henger på. En mer spennende plass enn” nieren”. Ganske enkelt fordi den gir mer fisk. Her kan en vade ganske langt ut, og det er en fordel å kaste langt.
I 2010 sesongen ble årets største tatt her på flue. En flott” haka” på nesten 12 kg.
På mye vann trenger en selvsagt ikke det, men på normalt lite vann går laksen ofte over mot andre landet. Et strekke med svak strøm, og jeg personlig foretrekker å legge kastene tverrstrøm for å få litt fart på flua. Blir også tatt bra med fisk på mark og sluk. Fiskbart opp til 200 m3.

SONE 11

En spennende strekning som er manges favoritt. Går under navnet” Kraften”, da kraftige høyspentledninger krysser elva her. Kanskje en grunn til at laksen stopper her? Ikke vet jeg, men her blir det tatt laks hvert år, og enkelte riktig store.
Dette er min favoritt av disse tre sonene. Dybde og drag synes jeg er mer markert her.
Har opplevd flott fiske her helt opptil 150 m3. Enkelte år kan det stå skikkelig tett med smålaks her som villig biter.
Selvsagt også en flott sone for sluk og mark.
Her har vi også en flott gapahuk, med en makeløs utsikt mot” hotspottene”.

SONE 12

Den av sonene med flest leirepartier, derav navnet ”Leira”. Her skal en være litt forsiktig, for trår en på en slik leireflekk uten pigger på vadeskoen så blir en fort våt.
Du ser ganske greit hvor langt det er tilrådig å vade ut her, kanten er ganske markert. En av de gode plassene hvor jeg aldri har hatt suksess. Men for andre er dette” gromplassen”. Alle redskaper kan også brukes her, men særlig flue og mark skiller seg ut. Litt mer vannstandsavhengig, og det bør ikke være stort over 130 m3 før det blir veldig vanskelig her.
Slutten av sonen er ufiskbar og utilgjengelig.
For å komme oss over til neste sone må vi opp på jordekanten og gå nedover et stykke.
Da kommer vi til et bjørketre hvor soneskiltet for sone 13 henger.

SONE 13

Sone 13 begynner med en rask grunn strøm. Jeg har aldri sett noen få fisk her, men har hørt om det. Det blir straks mer interessant litt lenger ned der strømmen munner ut i en høl vi kaller” Dasshølen”. Navnet kommer av en utedo som står plassert på andre siden. Dette er en høl som kan fiskes fra 150 m3 og nedover. Personlig liker jeg den på mye mindre vann. Enkelte år gir denne hølen mye fisk, andre år er den som blåst. Har sett mye fin fisk her, og de gamle ringrevene i foreningen klarer ofte å lure opp noen her. Også en fin plass for sluk og markfiske.

SONE 14

Dette er en ubeskrevet sone som sjelden fiskes. Utilgjengelig på mye vann. Bør være lite vann for å fiske her, da vading og gåing på bredden er umulig med mye vann. Har sjelden fisket her selv, og det er heller ikke mange andre som gjør det. Har derfor ingen referanser til dette strekket. Får vi et år med svært lav vannstand igjen, så skal i alle fall jeg ta med meg en kort to-hånds og se hva jeg får ut av det. Kan bli spennende.

SAMMENDRAG AV SONENE

Dette var en rask gjennomgang av de rettene vi har. Bruk det bare som en veiledning. Egen erfaring er klart å foretrekke, og det får du bare ved å prøve og feile.
Laks på land handler stort sett om hvor kjent du blir på de forskjellige strekningene, og ikke minst på hvor mye du har snøret i vannet.

LITT OM UTSTYR TIL FLUEFISKET

Først og fremst, alt kan brukes! Fra en lett enhåndsstang på 9-10 fot til en tung to-hånds på 15 fot. Jeg har brukt alt, og enda ikke opplevd at utstyret har begrenset muligheten for å lande laks. Mine første år som fluefisker gikk jeg kun med enhånds, og fikk mange flotte lakser på det. Det som begrenser seg med enhånds er tilgjengeligheten. Mange plasser har du ikke mulighet til baksleng, og det er ikke helt gunstig med en lett enhånds og store tunge fluer.
For å komme til overalt har jeg landet på to kombinasjoner. En 14 fot, og en 12,6 fot. Da kommer du til overalt, og
behersker også store fluer og synkeliner når det behøves. Når det er sagt, så er min mening at i Lågen trenger en nesten aldri tunge synkeliner. De siste årene har jeg prøvd mye snører, men faller alltid tilbake til et vanlig synk 1 snøre på 14 foteren, og et flyt/Intermediate på 12,6 foteren. Skal jeg variere synkegraden mer så bruker jeg polyleadere i ulike grader. Faktisk bruker jeg alltid polyleadere uansett. Dette er selvsagt smak og behag, men det er en kombinasjon som fungerer bra for meg.

Lågen er en varm elv. Ved oppstart har vi ofte en temperatur på 12 – 13 grader. Da blir det unødvendig med hurtigsynk. Går elva stor, som den gjorde i år(2011), går laksen veldig nærme land. Da trenger vi heller ikke hurtigsynk … Ved sesongslutt er fortsatt elva veldig varm, og vi trenger fortsatt ikke noe hurtigsynk. Min konklusjon er at du klarer deg lenge med flyt, Intermediate og en synk 1. Varier med polyleadere og du er godt rustet.

FLUER

Igjen, alt kan brukes. Fra den minste nymfe til den største tørrflua på størrelse med spurv. Laksen tar på alt, bare den er i hugget. Men, en får selvsagt noen favoritter som skiller seg ut. Det en da kan spørre seg om er hvorfor disse har skilt seg ut? Var det tilfeldig at laksen tok når du hadde den flua på fortommen? Eller var det flua som var årsaken til at den tok? Det svaret får vi faktisk aldri, men jeg innrømmer glatt at den flua jeg fikk den siste laksen på, ja den setter jeg gjerne på først også neste gang. Og er det da en bitevillig laks i nærheten så tar den jo. Vips, så har du skapt deg et nytt favorittmønster.

Fluer som blir mye brukt i Lågen er alle fantastiske fiskefangere, nettopp fordi de sitter så ofte på forskjellige fortommer.
Ally`s shrimp, Blue Charm, Red Butt, Sunray Shadow, diverse Pig Tails, Zonkere, Ullsokken,
Og min personlige favoritt, en enkel Bottletube med ekornvinge. Jeg tror ikke flua har mye å si, jeg tror mer på sjåføren som styrer flua.

Størrelse, hastighet, profil og tyngde er noe jeg vektlegger mye mer enn mønster.

Skroll til toppen