Digitalt kart over fiskeplassene i Sandvikselva

Det er utviklet et digitalt kart over fiskeplassene i Sandvikselva som gir informasjon om navn på kulper og hvem som har rettighet til å fiske der.

Lenke til siden med det digitale kartet

Skroll til toppen