Nye midlertidige fiskeregler i Numedalslågen fra 01.07.24

Nye midlertidige fiskeregler i Numedalslågen 2024.
Vedtatt av styret i Numedalslågens forvaltningslag 24. juni 2024.
Med virkning fra og med uke 27 (midnatt natt til 1. juli) endres kvotebestemmelser og fisketider i fiskereglene som følger:

  • For sportsfiske som ordinært har en kvote på 2 laks pr døgn, er det nå satt en kvote på 1 laks pr døgn.
  • For kulturfiske som ordinært har en kvote på 500 kg pr sesong, er det nå satt en kvote på 250 kg pr sesong. Fisketiden som ordinært er fra mandag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, endres til å være fra tirsdag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, dvs endring fra tre til to døgn fisketid pr uke. Ordinær ytre tidsavgrensning, fra og med uke 26 til og med uke 31, gjelder inntil videre.
  • For kulturfiske som ordinært har en kvote på 400 kg pr sesong, er det nå satt en kvote på 200 kg pr sesong. Fisketiden som ordinært er fra mandag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, endres til å være fra tirsdag kl 18:00 til torsdag kl 18:00, dvs endring fra tre til to døgn fisketid pr uke. Ordinær ytre tidsavgrensning, fra og med uke 26 til og med uke 31, gjelder inntil videre.
  • For drivgarnsfiske/nappegarnsfiske som ordinært har en kvote på 160 kg pr sesong, er det nå satt en kvote på 80 kg pr sesong.
    Vald som håndhever egne kvotebestemmelser, kan ikke overskride ovennevnte kvoter.
    Øvrige bestemmelser i fiskereglene for Numedalslågen videreføres.
    Endringer i kvotebestemmelser og fisketid innføres som et midlertidig tiltak i forbindelse med Miljødirektoratets Forskrift om stans i fisket etter anadrome laksefisk i vassdrag og sjøområder i 2024. Forvaltningslagets styre vil ved ordinær midtsesongevaluering, basert på fangsttall til og med 12. juli 2024, foreta nye vurderinger.

Skroll til toppen