Rapport fra dugnad i Sandvikselva 10-11. mai

I år deltok 67 personer på dugnaden 10-11. mai (Elverusken), hvorav 25 fra Bærum jeger- og fiskeforening og 42 fra Vestre Bærum sportsfiskere

Foto. Frank Thomassen
Foto. Frank Thomassen

Avtalte elvestrekninger som ble ryddet:

  • Sandvikselva (Utløp sjø – Elvemøtet)
  • Lomma (Elvemøtet – Glitredammen)

I tillegg til avtalte strekninger ble det ryddet søppel langs Dælibekken.

Totalt 3 lass med søppel ble levert til Franzefoss Gjenvinning av Morten Merkesdal (Bærum Kommune).

Elva ble renska for vindfall og det ble ryddet noen stier/fiskeplasser den siste dagen

Foto. Frank Thomassen
Foto. Frank Thomassen
Foto. Frank Thomassen

Mvh Frank Thomassen/Vestre Bærum Sportsfiskere – Leder Sandvikselva-komiteen

Skroll til toppen