Rapport fra medlemsmøte “Lakselordene i Lågendalen”

Morten Harangen var på besøk den 10. oktober for å presentere sin nye bok om “Lakselordene i Lågendalen”. Omtrent 35 personer var til stede.

Morten hadde samlet materiale og fotografier i 20 år fra ulike kilder i Norge og England. Mye av stoffet til boken ble funnet i kjellere og på loftene til etterkommere av “lakselorder”. Etterkommerne har vært svært villige til å bidra med materiale til boken. Det er dokumentert at de første britiske laksefiskerne oppsøkte Numedalslågen tidlig på 1800-tallet. Årsaken til at britiske laksefiskere kom til Norge, hang sammen med at mange britiske elver var forurenset av industri og landbruk. De britiske laksefiskerne oppsøkte mange av våre lakseelver, fra sør til nord, helt opp til Altaelven. Den britiske aristokratiet opplevde sin storhetstid under Dronning Victorias ledelse fra 1837 til 1901. Aristokratene i middel- og overklassen på den tiden søkte unike naturopplevelser, og Norge med sin fantastiske natur og rene lakseelver var derfor et perfekt reisemål. De britiske laksefiskerne i Norge på den tiden ble kalt “Lakselorder”, selv om de færreste av dem hadde denne formelle tittelen. Sammenlignet med dagens flyreiser til og fra England, var reisen med båt over Nordsjøen og transporten i Norge vesentlig mer tidkrevende og utfordrende.

Frem til omtrent 1850 var Numedalslågen relativt ukjent for de fleste britiske laksefiskere, da de som fisket i elven ikke ønsket å avsløre hvor de fisket. De fryktet at økt konkurranse om de beste fiskeplassene ville oppstå.

Sir Hyde Parker regnes som den første britiske laksefiskeren i Numedalslågen og ble blant annet omtalt i Morgenbladet i august 1938. Han kjøpte eiendom på nedre Stubberød i 1937 og fikk bygget et hus der. Han døde i 1856, 71 år gammel.

Det var mange britiske laksefiskere i norske lakseelver frem til første verdenskrig, men etter dette ble mange av fiskerettighetene overtatt av velstående nordmenn.

De britiske laksefluene har vært fargerike og dominerte flueboksene til norske laksefiskere før de enklere tubefluene overtok markedet. De britiske fluene kjennetegnes ved at de består av mange elementer og ofte inneholder fjær fra sjeldne eksotiske fugler. “Drivevja,” som ble designet av Edward Cleland Richardson, er intet unntak, og de første laksene fanget på denne fluen ble tatt i Numedalslågen den 3. juli 1903. Dette var en dag da ingen andre fluer fungerte, men etter at “Drivevja” ble satt på fortommen, ble det fanget tre flotte laks. Richardson har beskrevet fluen i sin dagbok, og Long Nguyen har bundet opp fluen med originalfjær, inkludert fjær fra den sjeldne juvelfasanen. Fjærene fant Long i en gammel vifte fra 1800-tallet. En av de fem fluene som ble bundet opp, ble loddet ut, og vinneren trekkes etter at Morten har fullført sin foredragsrunde.

Drivevja, bundet av Long Nguyen

Den største laksen som antas å være fanget i Numedalslågen, ble tatt i 1926 av forretningsmannen Haldor Hansen fra Sandefjord og skal ha veid 32,6 kg. Fisken er ikke offisielt registrert som en rekord, men hans faste roer, Adolf Gåserud, har bekreftet at det var en ekstraordinært stor laks.

Etter foredraget solgte og signerte Morten bøker. De som ikke var til stede, kan ta direkte kontakt med Morten hvis de ønsker å kjøpe boken.

Styremøte

Mølla, Vangkroken 20
Skroll til toppen