Totalforbud mot bruk av åpen ild

Vi er blitt enige med grunneier om at vi tar til etterretning brannvesenets regler om totalforbud mot bruk av åpen ild i skog og mark. Peiser og bålpanner skal ikke brukes. Når det gjelder Grisefesten, må vi komme tilbake med opplysninger om dette arrangement

Styremøte

Mølla, Vangkroken 20
Skroll til toppen